Upphovsrätt till bilder


 1. Upphovsrätt till bilder från 4ever.eu

  1. Om det inte annat är angett vid konkret bild, är bilderna från webbsidan 4ever.eu för icke-kommersiellt bruk gratis. Användarna kan använda dem enligt egen bedömning.
  2. Om du vill använda bilderna kommersiellt måste du kontakta bildens upphovsperson. 4ever.eu ger inte ut någon information om upphovspersonerna.
  3. Användare utan avtal säger vid uppladdning av bild upp sig från upphovsrätten till bilden till förmån för portalen 4ever.eu.
 2. Avtal om främjande av fotografer

  1. Fotografer eller studion som publicerar sina fotografier på portalen 4ever.eu kan skriva under ett avtal om främjande av fotografer med portalen 4ever.eu.
  2. Baserat på detta avtal får fotograferna eller studiona en reklamannons med sina kontaktinformationer vid sina bilder.
  3. Avtalet om samarbetan är inte rättsligt bindande och vi förbehåller oss rätten att inte skriva under avtal med konkret fotograf eller studio enligt våra kvalitetsvillkor.
  4. Vi förbehåller oss rätten att visa bara de bilderna som vi anser vara av bra kvalitet nog.
  5. Portalen 4ever.eu kräver inga betalningar av fotografer eller studion, varken för granskande eller klickande.
 3. Överträdelse av upphovsrätt

  1. Bilder får laddas upp på portalen 4ever.eu också av användare. Vi kan inte alltid garantera att användarna har upphovsrätt till sina bilder.
  2. Om upphovspersonen hittar sitt fotografi eller sin bild, som denne har upphovsrätt till, i vår portals databas, kan denne kontakta oss via formuläret längre ner.
  3. Vi vördar upphovsrätten och garanterar att vi aktivt kommer att samarbeta på lösningen av varje problem.

Rapportera upphovsrättsbrott

Länkar till ämnets bilder eller deras ID.
För att vi ska kunna kontrollera den ursprungliga platsen som bilderna hämtades från.

Föredragen lösning: