Användarvillkor 4ever.eu


 1. Användning av portalen

  1. Genom att använda portalen 4ever.eu förbinder sig användaren att denne enas om alla reglerna angivna nedanför.
  2. Tillhandahållaren av portalen förbehåller sig rätten till ändringar i dessa regler.
  3. Informationerna angivna vid användning av portalen måste vara giltiga och i enlighet med Slovakiska republikens rättsliga normer ("Det är bara tillåtet att ange giltiga personuppgifter i informationssystemet. Den som angivit sina personuppgifter i informationssystemet är ansvarig för deras osannhet.").
 2. Tillgänglighet till portalen och dess innehåll

  1. Tillhandahållaren bestämmer över tillgänglighet/otillgängnlighet till vilket som helst innehåll enligt egen bedömning.
  2. Tillhandahållaren försöker behålla bästa möjliga tekniska tillgänglighet till tjänsterna. Användaren accepterar att innehåll kan vara otillgängligt under tid nödvändig för avlägsning av tekniska problem.
 3. Sekretess av personinformation

  1. Tillhandahållaren garanterar att denne inte kommer att ge ut personuppgifter till tredje person.
  2. Tillhandahållaren förbehåller sig rätten att behålla personuppgifter även om användaren avregistreras, dock högst i 5 år.
  3. Tillhandahållaren begär aldrig personlig information (t.ex. lösenord) genom e-mail eller liknande väg.
  4. Användaren är överens om publicering av alla personuppgifter som denne sänder ut vid användning av portalen 4ever.eu förutom uppgifter i profilen som denne anger som icke offentliga.
  5. Användaren anger alla uppgifter frivilligt och ej obligatoriskt.
 4. Avregistrering

  1. Användaren har närsomhelst rätt till avregistrering, och det utan att ange någon anledning.
  2. Tillhandahållaren har närsomhelst rätt till avregistrering av vemsomhelst, och det utan att ange någon anledning.
 5. Användarens skyldigheter

  1. Användaren förbinder sig till att följa Slovakiska republikens rättsliga normer och grunderna av artig etik.
  2. Det är förbjudet att:

   1. I någon form trakassera andra användare eller på något sätt begränsa dem i deras användning av portalens 4ever.eu tjänster.
   2. Främja eller locka till alkohol, droger, läkemedel eller andra beroendeframkallande eller narkotiska ämnen.
   3. Offentligt främja sex eller sexuella praktiker, och det också under nattimmarna.
   4. Främja försäljning av varor eller tjänster.
   5. Orimligt använda skällsord, oartiga ord och kränkande ord, som skulle kunna förolämpa någon.
   6. Främja fascism, nacism, rasism eller annat förnekande av grundläggande mänskliga rättigheter och friheter.
   7. Främja konkurrenskraftiga webbsidor.
   8. Skriva obegripliga eller agressiva bidrag som innehåller för många likadana karaktärer eller smileys.
   9. Missbruka fältet "till vem" för annan information än information om mottagaren av bidraget.
  3. Bidrag och profiler som inte uppfyller dessa regler kan bli ändrade eller raderade och användaren kan bli tillfälligt eller permanent avstängd från portalen, eller kan denne avregistreras.
 6. Bilder, fotografier och album

  1. Användaren får bara ladda upp bilder eller fotografier som inte har upphovsrätt av annan upphovsman eller med upphovsrätt som hör till användaren som laddar upp dem.
  2. Vid uppladdning av bild eller fotografi samtycker användaren med dess visning på sidan och ger upp all upphovsrätt till den/det.
  3. Användaren garanterar att fotografier med erotiskt eller våldsamt motiv är uppladdade endast i låsta album (för vänner, med lösenord, privat).
  4. Alla bilder eller fotografier måste vara i enlighet med Slovakiska republikens giltiga lagar och med morala och etiska regler.
  5. Bilder eller fotografier får inte innehålla adresser eller logotyper av andra webbsidor.
  6. Olämpliga bilder, fotografier eller album kan bli ändrade eller raderade.
  7. Tillhandahållaren har rätt att ändra alla egenskaper av bilder, fotografier eller album, förutom ändring av tillgångsrätt till "offentliga" eller till "för registrerade".
  8. Fotografiet i profilen måste innehålla fotografi av användaren, möjligtvis dennes vänner, den måste ungefärligt stämma med uppgifterna angivna i profilen och användaren måste vara urskiljbar på fotografiet. Alla andra bilder kommer raderas från profilen.
 7. Betalning för tjänster

  1. För närvarande är alla tjänsterna på portalen 4ever.eu gratis, vilket vi också räknar med i framtiden. Reklamtjänster är ett undantag.
 8. Övriga regler

  1. Tillhandahållaren har rätt att visa reklamannonser.
  2. Användaren garanterar att denne inte kommer på något sätt förhindra deras visning.
  3. Dessa regler börjar gälla 1.6.2005 och de gäller under obestämd tid.
  4. Dessa regler kan ändras närsomhelst, också utan tidigare varning.